Näitus „Ostupalavik: tarbimiskultuur Eestis 1990.-2000. aastatel“ ootab, et inimesed tarbimiskultuuri teemadel muuseumiga räägiksid.

Näituse perioodi on kavandatud rida erinevaid põnevaid ettevõtmisi, mille käigus saavad inimesed muuseumile rääkida, kuidas nemad tarbivad ja mida tarbimiskultuurist arvavad. Niisamuti saab kaasaaidata muuseumil koguda uurimismaterjali.
Tulemas on rida üritusi ja osalusprojekte, mis tegelevad süvitsi mõne tarbimise aspektiga. Mõned neist osalusprojektidest laienevad väljapoole näitusesaali, samas kui teised saavad oma lõpplahenduse füüsilisel kujul ka näitusel.

  • 9. jaanuarist kuni 10. veebruarini ootasime laste joonistusi ja kirjalikke selgitusi võistlusele „Minu kingitus“. Saabunud 3225 joonistustööd 174 koolist on „Ostupalaviku“ näituse koridoris külastajatele uudistamiseks välja pandud. „Minu kingitus“ avab lastele suunatud tarbimiskultuuri.
  • 17. veebruarist kuni 31. märtsini korraldame kampaania „Too muuseumisse ese mille ostmist oled kahetsenud“. Kampaania on võimaluseks rääkida kaasa ja anda oma panus uurimaks millised tegurid ostjate ostuvalikuid ja –otsuseid mõjutavad. Kampaania raames toodud kahetsetud ostudest avatakse 14. aprillil väljapanek.
  • 19. septembril kuulutatakse välja rahvafotograafia võistlus teemal „Minu toidulaud“, kus muuseum palub inimestel pildistada oma söögikorda või toidulauda ning laadida foto koos legendiga üles osalusprojektide jaoks mõeldud kodulehele OmaLood. Foto juurde ootame ka lugusid, kus oleks ära toodud toit, mida süüakse; kellega einestatakse; kas selline on inimese igapäevane söök või on tegemist erilise sündmusega; miks valiti pildistamiseks just see konkreetne toidukord. Fotosid saab meile saata 31. oktoobrini, seejärel valmib fotodest näitus.
  • Õppeaasta alguses kuulutasime välja koolilaste plakativõistluse "Kuidas ese prügimäele jõudis?", mis tegeleb inim- ja looduskeskkonda säästva tarbimise temaatikaga. Kuni 26. oktoobrini ootame muuseumisse ebaseaduslikelt prügimägedelt leitud esemete eluteekonnast koostatud plakateid.
  • Sügisesel koolivaheajal korraldab muuseum lastelaagri, mille eesmärk on vaadelda koos lastega globaliseeruva maailma mõju meie igapäevasele tarbimisele. Ühiselt kaardistatakse külmkapi sisu, uurides kuidas ja millistest kohadest maailmas toit meie külmkappi jõuab. Lisaks palju põnevaid kõrvaltegevusi filmide vaatamisest leiva küpsetamiseni. Samuti saavad koolilapsed laagris võimaluse harjutada kätt näituse tegemises.
  • Keskkonnateadliku tarbimise alased loengud: 11. ja 25. oktoober ning 8. ja 22. november.
  • Detsembris kuulutame välja kampaania „Ilus asi“, mis tegeleb inimestele väärtuslike esemetega. Uurime, miks ja kuidas antakse kaasaja tarbeasjadele väärtust.


Koos Ostupalavikuga avas oma uksed ka Eesti Rahva Muuseumi näituselabor, mis on samm teel ERMi uue maja näituste suunas. „Ostupalavik“ on ERMi uute püsinäituste ettevalmistustööde käigus sündinud „labor“, kus katsetatakse juba konkreetseid tehnilisi lahendusi.  Laboris on võimalik kaasa lüüa ka näituse külastajal, öeldes, mis meeldib ja mis mitte ning mida võiks teha paremini. Nii sisu- kui kujundusrühm on huvitatud tagasisidest, sest just see aitab leida tulevastele eksponaatidele võimalikult kasutajasõbralikke lahendusi.  Külastaja ei pea selleks suurt midagi tegema – näiteks võib juhtuda, et temaga samaaegselt on saalis ka vaatleja, kes püüab teada saada, kuidas külastaja eksponaatidega nii-öelda suhestub.
Aga meile võib ka kirjutada ja muljeid näituse kohta jagada!


Kooliõpilased tutvuvad Ostupalaviku näitusega. Foto: A. Ansu


Labor täies hoos, nüüdseks on suure vitriini kujundus läbinud arendusfaasi ning vitriini väljanägemine on palju muutunud. Foto: A.Ansu