Konkursil osalemise tingimused:

Oma Näituse ideekirjeldus ja näituse paigutuse joonis/pilt tuleb esitada Eesti Rahva Muuseumile kasutades selleks ühte alljärgnevatest võimalustest:

  1. Näitusekavandi saab esitada elektrooniliselt täites selleks ette nähtud vormi siin veebikeskkonnas. Vormi leiab siit.;
  2. Näitusekavandi võib ise tuua Eesti Rahva Muuseumi Näitusemajja Kuperjanovi 9, Tartu;
  3. Näitusekavandi võib saata postiga: Konkurss „Oma Näitus“, Eesti Rahva Muuseum, Veski 32, Tartu 51014

Materjalide laekumise tähtaeg on 31.03.2010.

Näitusekavand peab sisaldama:

1) ideekavandit (mitte enam kui  2 A4 lehekülge):

  • Kavandis võiks olla vastatud järgmistele küsimustele: Milliseid esemeid, pilte, tekste, soovite näidata? Miks tahate neid näidata, mis on asja põhiidee? Mis on näituse põhiteema, mida tahetakse näidata?
2) joonist/pilti ühel leheküljel näituse paigutusest saalis (võib sisaldada kuni kolme pilti/joonist). Näitusesaali plaani leiab siit. Vajadusel saab paberkujul näitusesaali plaani Eesti Rahva Muuseumi näitusemajast aadressil Kuperjanovi 9, Tartu;
3) näitusekavandi esitaja kontaktandmeid (nimi, telefon, aadress, võimalusel e-maili aadress);
4) selget märget selle kohta, kas näitus tehakse oma esemetest/fotodest jne või kasutatakse ERMi kogudes leiduvaid esemeid (loe ka ERMi kogudel põhineva näituse lisatingimusi allpool);
5) kinnitust, et ollakse tutvutud ja nõus "Oma Näituse" osalemistingimustega ning
eduka konkursil osalemise korral ollakse valmis näitus koostöös ERMi meeskonnaga õigeaegselt valmis tegema.
NB! Siin veebikeskkonnas asuv elektrooniline osalemisvorm vastab kõigile nõuetele, kui on täidetud kõik kohustuslikud väljad ja mingeid lisadokumente edastama ei pea.

Konkursil osalemine on tasuta.

Konkursil ei saa osaleda muuseumitöötajad ega konkursi korraldamisega seotud isikud.

Esitatav ideekavand ega ka kokku pandav Oma Näitus ei tohi kahjustada kellegi teise huve ning minna vastuollu Eestis kehtivate seadustega.

Korraldajatel on õigus kasutada "Oma Näituse" võistlusel osalevaid töid tasuta koos autori nimega ideekonkursiga seonduvalt meedias ja uurimistöös mittekommertslikel eesmärkidel.

Korraldajad ei edasta osalejate isikuandmeid kolmandatele osapooltele ja kasutab neid ainult "Oma lugudega" seotud kommunikatsioonis.

Eesti Rahva Muuseum toetab kahe kategooria võidunäituste teostamist näitusepinnaga (81,4m2)  ning selle juurde kuuluvate tehniliste vahenditega (nt valgustid, riputusvahendid, puutetundlik ekraan koos arvutiga, dataprojektor, dvd-mängija, cd-mängija, kõlarid, moodulvitriinid). Tehnilised vahendid ei sisalda näitusega seonduva kujunduse teostamist (graafiline disain, videomontaaž, multimeedia- ja trükitööd, sisekujundus, reklaamtrükised). ERM pakub näitusega seotud otseste kulude katteks kuni 10 000 krooni (kujundustööd, väljatrükid, reklaammaterjalid, lisavahendid).

Ideede avalik hääletus toimub 14. aprillist 14. maini siinses veebikeskkonnas  ja  Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas. Võitjad kuulutatakse avaliku hääletuse tulemuste alusel välja muuseumiööl maikuus. 

Kõigi osalejate vahel loositakse välja ERMi meened.

Esimese kategooria võidunäitus avatakse septembris 2010 ja teise kategooria võidunäitus märtsis 2011. Näitused on avatud ligikaudu poolteist kuud.

 

Eesti Rahva Muuseumi kogudel põhineva näituse konkursi lisatingimused:

ERMi kogudega tutvumine toimub ettenähtud korras eelregistreerimisega esemekogudes ja arhiivides. Täpsem sellekohane teave asub ERMI kodulehel

Valitud muuseumiesemete ettevalmistamist näituseks teostab ERMi säilitus- ja konserveerimisosakond. ERMil on õigus üle vaadata eksponeeritavate museaalide nimekirjad ja kehtestada vastavalt säilitusnõuetele ja museaali seisukorrale eksponeerimispiiranguid ja sätestada nõuded eksponeerimistingimustele (sh vitriinide kasutamine, valgustus jne).


Konkurssi "Oma Näitus" viivad läbi Eesti Rahva Muuseum ja Eesti teadusfondi poolt rahastav rahvusvaheline teadusprojekt (ETF8006) "Muuseumikommunikatsioon 21. sajandi Eesti ühiskonnas".

Korraldajate kontaktid:

Taavi Tatsi, taavi.tatsi/ät/erm.ee,  tel 7 350 447

Triin Visnapuu, triin.visnapuu/ät/ut.ee, tel 52 57 118 või 7 375 190