Viimased uudised

22 juuli 2010

Võidunäitus avatakse septembris

 

Oma näitus: Eesti matus

Eesti kalmistu- ja matmistraditsioonid ning tänapäev. Kuraator Maire Sala

Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas 15.09-3.11.2010


Matmiskombestikku, surma- ja kalmistukultuuri on uuritud põhjalikumalt Eestimaa mitmetes paikkondades. Eriti paelub oma arhailiste traditsioonidega Võrumaa. Kuidas on aga matmis- ja kalmistukultuur kajastatud meile kättesaadavas kultuuripärandis? Milline on see kultuuripärandi osa, mis vääriks ärakuulamist ja üleskirjutamist nendelt, kes mäletavad oma vanaemadelt kuuldud uskumusi, kombeid ja üldtunnustatud käitumisjuhiseid teatud eluhetkedel? Kas me ei jää ühel hetkel selle kultuuripärandi kogumisega liiga hiljaks, siis, kui kelleltki enam küsida pole?
Eesti matusekombestik ja kalmistukultuur on pärit muinasusundist, jõudnud sellest kristlikku kultuuri ning ilmalikustunud jõudsasti kahekümnenda sajandi nõukogudeaegses kasvatuses ja kombestikus.
Iseendalegi märkamatult, suheldes oma igapäevatöös lihtsate inimestega, kellegi lahkunu lähedaste ja omastega, hakkas kaante vahele tasapisi kogunema üht-teist kuuldut ja kirjapandut. Antikvariaatidest leidsin endisaegset dokumentatsiooni ja fotosid ning jäädvustasin praegusaja hetkeseisu Eestimaa kalmistute arhitektuuriväärtustest. Siiski mõistsin, et mulle antud roll siin elus vajab veel täiendamist, sest mingil hetkel olin tajunud mõnes küsimuses teadmatust. Nii tulidki teadmised kristlikust kultuuriloost alles pensioniikka jõudmisel EELK Usuteaduse Instituudi magistriõppes.

Kuraator Maire Sala