Viimased uudised

19 aprill 2012

Näituse kahetsetud ostudest nüüd avatud

Kahetsetud ostud: korterist ennustuseni


14. aprillist kuni 30. juunini on võimalik tutvuda näituse „Ostupalavik: tarbimiskultuur Eestis 1990.–2000. aastatel“ raames korraldatud osaluskampaanial kogutud kahetsetud ostude ja nende lugudega.

„Ostupalavik“ ootab, et inimesed räägiksid muuseumiga tarbimiskultuuri teemadel. Näituse perioodi on kavandatud rida põnevaid ettevõtmisi, mille käigus on võimalik muuseumile jutustada oma tarbimisharjumustest ning avaldada arvamust tarbimiskultuuri kohta.

Kampaania „Too muuseumisse ese, mille ostmist oled kahetsenud“ küsis inimestelt, millised tegurid mõjutavad nende ostuotsuseid ja -harjumusi. Palusime muuseumisse saata kahetsetud oste ning nende lugusid, et valmistada „Ostupalaviku“ näituse juurde ajutine väljapanek. Kokku saabus 50 lugu ning 44 eset, mis kõik on pärit erinevatest ajaperioodidest, esindades eritüübilisi tarbimisstrateegiaid. On nii emotsioonioste, n-ö reklaamide mõjul soetatud asju, aga ka igaks juhuks varutud tarbeesemeid, mis pole iialgi kasutusse läinud.

Väljapaneku pealkiri „Kahetsetud ostud: korterist ennustuseni“ viitabki sellele, et kahetsust võib põhjustada ka millegi nii praktilise ja suure ost kui seda on eluase, teisalt võib mitte täide läinud ennustustki kahetsust väärt ostuks nimetada. Kuigi ostumomendil võib eseme vajalikkuse ja otstarbekuse põhjendus olla ostja jaoks kaalukas, ilmneb ostu tegelik väärtus alles siis, kui see on koju toodud. Seda aga ei saa alati mõõta rahas – eseme väärtus võib olla seotud inimese väärtushinnangutest, unistustest ja soovidest tulenevate arusaamadega.

Tundub, et poes käimine on omamoodi õnnemäng – alles mõne aja möödudes selgub, kas ostetud kaup on läinud asja ette või rändab see kapinurka teiste kahetsetud ostude sekka. Kindlasti ei kogune iga inimese koju suures koguses mittevajalikke asju. Vaevalt ka, et selles projektis kaasa löönud inimeste tarbimisharjumused tegelikkuses nii ekstreemsed on.

Väljapanek kahetsetud ostudest jääb avatuks 30. juunini. Seejärel saavad omanikud soovi korral oma asjad tagasi. Muuseumisse talletatakse esmajärjekorras kahetsetud ostudest kirjutatud lood.Näituse kuraatorid Pille Runnel ja Ehti Järv
Näituse kujundaja Jane Liiv