1. Üldtingimused
1.1. Konkursi eesmärk on luua Eesti Rahva Muuseumi originaalesemete järgi uusi esemeid ja koopiaid.
1.2. Konkursi korraldaja on Eesti Rahva Muuseum.
1.3. Konkurss algab 22. detsembril 2010 ja lõpeb 31.märtsil 2011.
1.4. Konkursil osalemine on tasuta.
1.5. Konkursil võib osaleda üksik autor või autorite grupp ühe üksiktöö või seeriaga.
1.6. Konkursil saab osaleda kahes kategoorias:
autentse eseme taasloomine: osaleja valib Eesti Rahva Muuseumi kogust eseme ning kopeerib selle autentsel kujul. Osaleja võib koopia teha endale sobiva värvilahenduse ja suurusega ning valida materjali.
autentsest esemest inspireeritud uue eseme loomine: osaleja valib Eesti Rahva Muuseumi kogust eseme, kasutab seda inspiratsiooniallikana ning leiab sellele uue rakenduse. Tuntav seos ERMi kogust pärit esemega peab säilima.
1.7. Konkursile registreerunud osalejatele tagab Eesti Rahva Muuseum ühe kogust vabalt valitud eseme tasuta kopeerimise õiguse.
1.8. Konkursi mõlema kategooria võidutööde autorid saavad auhinnaks õiguse kopeerida 1000 krooni (64 euro) ulatuses Eesti Rahva Muuseumi kogudest tasuta museaale või teha teisi fototöid.
1.9. Konkursi lisainfo ERMi teadur-kuraator Reet Piiri, reet.piir@erm.ee, tel. 7350 440

2. Konkursitööle esitatavad tingimused
2.1. Konkursile tuleb eelnevalt registreeruda www.erm.ee/minulemmik kodulehel.
2.2. Konkursile registreerudes võtab osaleja enesele kohustuse esitada konkursi tähtajaks korraldajale valminud töö.
2.3. Konkursile registreerunul on õigus valida ese ükskõik millisest ERMi kogust või arhiivist. Esemetega saab tutvuda ERMi püsinäitusel „Eesti. Maa, rahvas, kultuur“ (avatud teisipäevast pühapäevani kella 11–18, aadressil J. Kuperjanovi 9, Tartu) ning ERMi uurijateruumis ja lugemissaalis (avatud esmaspäevast reedeni kell 9–16, aadressil Veski 32). Kogude kasutamiseks on soovitav oma soovist ette teatada telefonidel 735 0407, 735 0406 või e-posti teel: koguhoidjad@erm.ee. Kasutada võib ka digitaalseid andmebaase, näiteks www.muis.ee, vaibad.erm.ee
2.4. Töö kontseptsioon peab olema kooskõlas konkursi eesmärgiga.
2.5. Originaalesemest valmistatud koopia peab olema tuvastatav ning originaalesemele tuleb viidata.
2.6. Parimate tööde autorid peavad olema valmis oma tööde saatmiseks ERMi täiendavaks hindamiseks.

3. Vormistamine
3.1. Konkursitöö peab olema varustatud autori nimega.
3.2. Konkursitööle tuleb lisada lühike tutvustus, valmistamise juhend ja foto(d), kus ese on äratuntav.
3.3. Konkursitööd võib esitada elektrooniliselt, laadides need Internetti fotod (täpsem informatsioon saadetakse osalejale registreerumisel esitatud e-posti aadressile), saata või tuua valmis töö aadressile: Konkurss, Eesti Rahva Muuseum, Veski 32, Tartu 51014 hiljemalt kella 16.00-ks 31.märtsil 2011.

4. Žürii
4.1. Konkursi žüriisse kuuluvad Eesti Rahva Muuseumist Reet Piiri, Age Raudsepp ja käsitööühenduste esindajad.
4.2. Laekunud materjalide hulgast valib konkursi žürii mõlemas kategoorias 10 parimat tööd.
4.3. Parimate tööde autorid saadavad oma esemed ERMi ning nende seast valitakse omakorda välja parim töö mõlemas kategoorias.
4.4. Žüriil on õigus jätta preemiad välja andmata, kui vastaval tasemel kavandeid ei laeku.
4.5. Žürii jätab endale õiguse anda välja eripreemiaid.

5. Konkursi korraldajate õigused
5.1. Korraldajatel on õigus kasutada kavandeid tasuta näitustel, trükistel ning konkursi tutvustamisel avalikkusele.
5.2. Korraldajad ei edasta osalejate isikuandmeid kolmandatele osapooltele ja kasutab neid ainult konkursiga seotud kommunikatsioonis.
5.3. Korraldajatel on õigus kasutada konkursitöid tasuta koos autori nimega konkursi kontekstis meedias ja uurimistöös mittekommertslikel eesmärkidel.
5.4. Korraldajal on õigus teha ettepanek konkreetse eseme ja sellega seonduvate materjalide säilitamiseks ERMi kogudes, konkreetsed omandamise tingimused lepitakse kokku tööde autoritega.

6. Näitus
6.1. Konkursi parimaid töid eksponeeritakse füüsiliselt ja virtuaalselt ERMis näitusel.
6.2. Näituse lõppedes kevadel 2011 tunnustatakse parimate esemete autoreid.
6.3. Näitusel antakse ka külastajatele võimalus oma lemmiku poolt hääletada.
6.4. Konkursi parimate tööde autorid saavad oma eseme tagasi pärast näituse lõppu.