Kingitus tulevikku. Ajakapsel 2010 osalemise tingimused.

Kui soovite osaleda ka konkursil, saatke oma kaastöö muuseumile enne 1. maid 2011. Kaastöid saab esitada elektrooniliselt või saata või tuua Eesti Rahva Muuseumisse märgusõnaga Kingitus tulevikku. Ajakapsel 2010, Eesti Rahva Muuseum, Veski 32, Tartu 51014 hiljemalt kella 16.00-ks 1. mail 2011.

Kaasöid võtame heal meelel vastu ka hiljem, 2011. aasta lõpuni, kuid auhinnale need enam ei kandideeri.

Esemesoovitus, mille toote või saadate ERMi peab sisaldama:
1) esemesoovitust
2) võimalusel joonist/fotot esemest (kuni 5 fotot)
3) esemesoovituse esitaja kontaktandmeid (nimi, telefon, aadress, võimalusel e-maili aadress);
4) põhjendust, miks te selle eseme valisite
5) eset iseloomustavad märksõnad
6) kui valitud ese on teie enda oma, siis kas oleksite muuseumi huvi korral nõus selle ka ERMile loovutama.

Konkursil ei saa osaleda muuseumitöötajad ega konkursi korraldamisega seotud isikud.

Esitatav esemesoovitus ei tohi kahjustada kellegi teise huve ning minna vastuollu Eestis kehtivate seadustega.

Korraldajatel on õigus kasutada "Ajakapsli" võistlusel osalevaid töid tasuta koos autori nimega ideekonkursiga seonduvalt meedias ja uurimistöös mittekommertslikel eesmärkidel.

Korraldajad ei edasta osalejate isikuandmeid kolmandatele osapooltele ja kasutavad neid ainult "Oma lugudega" seotud kommunikatsioonis.